เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    เอกสารประกอบ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ