:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 090-1422096
หน่วยตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
042-265567 ต่อ 18