เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ก.พ. 2563 ]42
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทคุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป [ 13 ม.ค. 2563 ]93
3 สถิติการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]40
4 ประกาศ เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ [ 17 ธ.ค. 2562 ]44
5 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 17 ธ.ค. 2562 ]45
6 ประกาศ การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ [ 17 พ.ย. 2560 ]43