เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายและกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 3 พ.ค. 2564 ]16
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 พ.ค. 2564 ]21
3 ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 พ.ค. 2564 ]17
4 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 7 เม.ย. 2564 ]22
5 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ก.พ. 2563 ]84
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทคุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป [ 13 ม.ค. 2563 ]140
7 สถิติการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]84
8 ประกาศ เรื่องกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ [ 17 ธ.ค. 2562 ]85
9 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 17 ธ.ค. 2562 ]87
10 ประกาศ การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ [ 17 พ.ย. 2560 ]85