เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(รอบ 6 เดือน) [ 7 พ.ค. 2564 ]17
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(รอบ 6 เดือน) [ 7 พ.ค. 2564 ]20
3 คะแนนภาพรวมหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยวาน [ 29 เม.ย. 2564 ]23
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 12 เดือน) [ 29 เม.ย. 2564 ]25
5 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]34
6 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปี 2564 การทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 เม.ย. 2564 ]18
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุการ (บริหารทั่วไป) [ 21 เม.ย. 2564 ]33
8 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 8 เม.ย. 2564 ]47
9 ประกาศเทศบาล เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 28 ต.ค. 2563 ]23
10 ประกาศเทศบาล เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลไชยวาน [ 28 ต.ค. 2563 ]25
11 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2560 ]97