เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย [ 9 ก.ค. 2564 ]1
2 สคช. ให้บริการผ่านระบบช่องทางออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19 [ 7 ก.ค. 2564 ]2
3 ทต.ชว จัดฝึกอบรมการปลูกผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ และฝึกอบรมการผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ [ 25 มิ.ย. 2564 ]2
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาด โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)ในโคและกระบือ [ 20 พ.ค. 2564 ]3
5 เทศบาลตำบลไชยวานร่วมกับ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี [ 18 พ.ค. 2564 ]13
6 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สถ.-ผส. 1-1 [ 4 ก.พ. 2564 ]68
7 คุณลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัคร [ 4 ก.พ. 2564 ]58
8 ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 8 ม.ค. 2564 ]108
9 ประกาศ รับโอนหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ [ 5 ต.ค. 2563 ]112
10 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)นิติกร [ 5 ต.ค. 2563 ]150
11 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่2 [ 28 ก.ย. 2563 ]108
12 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 [ 28 ก.ย. 2563 ]93
13 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 [ 28 ก.ย. 2563 ]90
14 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 [ 28 ก.ย. 2563 ]85
15 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 [ 28 ก.ย. 2563 ]89
16 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่1 [ 28 ก.ย. 2563 ]93
17 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]89
18 รายงานการประชุม สมัยที่ 4 ครั้งที่1 [ 28 ก.ย. 2563 ]83
19 ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]107
20 ประกาศ เรื่องการโอนพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 25 มิ.ย. 2563 ]114
 
หน้า 1|2