เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด โคว...
   

  ทต.ไชยวาน ร่วมกับ ร.พ.ไชยวาน ออกฉีดพ่นแหล่งที่มีสุ...
   

เทศบาลตำบลไชยวานร่วมกับโรงพยาบาลไชยวาน และอำเภอไชยวาน รุกฉีดพ่นยาฆ...

  เทศบาลตำบลไชยวาน” เผยผลการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทา...
    ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีฯ หลังปิดหีบ เมื่อเวลา 23.30 น.วันที่ 28 มี.ค...
  แจกจ่ายหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งฯ
    บรรยากาศการแจกจ่ายหีบเลือกตั้งบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน เป็น...

 

 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08