เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  เทศบาลตำบลไชยวาน” เผยผลการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทา...
    ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีฯ หลังปิดหีบ เมื่อเวลา 23.30 น.วันที่ 28 มี.ค...
  แจกจ่ายหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งฯ
    บรรยากาศการแจกจ่ายหีบเลือกตั้งบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน เป็น...
  ทต.ชว จัดการฝึกอบรม กปน.
   

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทวนทอง จาดนอก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประ...

  กกต.จังหวัดอุดรฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการการเลื...
   

เมื่อวันที่

 

 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558
Updated 2020 JAN, 08