วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด สำนักปลัดเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้บานทึบ) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟหยุดตรวจทรงสี่เหลี่ยม) งานป้องกันฯเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเต้นท์ กองช่างเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเต้นท์ผ้าใบ กองช่างเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานกองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากประตูโรงเรียนร่มเกล้า2ด้านทิศเหนือไปถนนไชยวาน-ศรีธาตุ หมู่ที่ 7 บ้านหนองตูม ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายประดับ ผิวดำไปบ้านนางสนั่น โคกฉวะ หมู่ที่ 8 บ้านเพียปู่ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางบังอร เหง้าสุวรรณไปบ้านนายสมพงษ์ ยิ่งสมบัติ หมู่ที่ 3 บ้านไชยวาน ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง