วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทข้าง ทะเบียน อด 9896 กองช่างเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนปั้มรถดูดสิ่งปฏิกูลทะเบียน 83-1843 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวานประจำเดือน กรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน ปรจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบตเตอรรี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-1813 อด กองสาธารณสุขเทศาบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-5171 อด กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์ชนิดจอ LED สำนักปลัดเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากประตูโขงวัดโพธิ์ทองด้านทิศตะวันออก ถึงบ้านนายสุธรรม ทวีทรัพย์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเรือ ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง