วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม นมกล่องปิดเทอมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม นมกล่อง โรงเรียนปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนสี่เลนไปที่ดินนายสมยศ ตอนเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานผ้าประดับสำนักปลัดเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน ภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม นม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าลานตากสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 8 บ้านไชยวาน ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเดินวิ่งออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเกาะกลางหนองไชยวาน หมู่ที่ 2 บ้านไชยวาน ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงกล้องCCTV งานป้องกันฯเทศบาลตำบลไชยวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อปั๊มดูดโคลน กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง