เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
สภาเทศบาล

 
-ว่าง-
ประธานสภาเทศบาล

 
-ว่าง-
รองประธานสภาเทศบาล

 
 
 
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
 
 
-ว่าง-   -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

 
 
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
-ว่าง-   -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2