:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 090-1422096

ชื่อ: ประกาศ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาด โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคและกระบือ

20 พ.ค. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร