:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 090-1422096

ชื่อ: ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ) พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภททักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป

13 ม.ค. 3106

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร