:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 090-1422096

ชื่อ: เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการ (ระดับกลาง) ว่าง (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง)

18 มิ.ย. 3106

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร