:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 090-1422096

ชื่อ: ประกาศ เรื่องการโอนพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

25 มิ.ย. 2563

รายละเอียด:

ประกาศ เรื่องการโอนพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อำนวยการระดับกลาง ที่ว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง (แก้ไขเพิ่มเติม)


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร