:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 090-1422096

ชื่อ: ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

8 ม.ค. 2564

รายละเอียด:

ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) ๑ อัตรา


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร