:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 090-1422096

ชื่อ: จัดระเบียบผิวจราจร ทาสี ตีเส้น ทต.ไชยวาน ร่วมกับ สภ.ไชยวาน

18 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน และ สภ.ไชยวาน ได้รับคำสั่งจากถึงท่านนายอำเภอไชยวาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม หารือการแก้ไขปัญหาจราจร ในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน เจ้าของพื้นที่ที่มีปัญหา และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ เริ่มตั้งแต่การวางขายสินค้าบนทางเท้า/ฟุตบาท  และยังล้ำลงมาอยู่บนผิวการจราจร , มีการนำรถมาวางสินค้าจำหน่ายบนผิวจราจร , การจอดรถไม่เป็นระเบียบ ทำให้ล้ำออกจากเลนจอด รวมไปถึงการจอดซ้อนคัน ทั้งแวะซื้อสินค้าชั่วคราว ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ตั้งตู้กดเงินต่างๆ  โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไชยวาน ร่วมกันทำความสะอาด ทาสี ตีเส้นริมฟุตบาทตลอดแนว เพื่อเข้าแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน ตลอดจนเป็นการคืนพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร