:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 090-1422096

ชื่อ: กองการศึกษาร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่งจัดทำสื่อการเรียนการสอน

29 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลไชยวาน โดยกองการศึกษาร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง จัดทำสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนนำไปใช้ที่บ้านช่วงปิดศูนย์ฯ ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์จากการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) และเปิดให้ครูมีอิสระในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาส่วนอื่นๆ ตามความเหมาะสม


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร