:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 090-1422096

ชื่อ: มาตรการเฝ้าระวัง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไชยวาน

2 พ.ย. 2564

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม 2564   เวลา 09:00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยวาน จัดการประชุมมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมีนายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน พร้อมคณะฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 10 ชุมชน ได้เข้าร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและกรอบในการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร