:
เทศบาลตำบลไชยวาน โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 042-265343 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 090-1422096

ชื่อ: เทศบาลตำบลไชยวาน เร่งดำเนินการซ่อมถนนเป็นหลุมขรุขระ

16 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

...นายศิรสิทธิ์  สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากถนนลาดยางชำรุดเป็นหลุมขรุขระ บริเวณแยกบ้านค่ายเสรี หมู่ที่ 11 จึงมอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมขุดเจาะ เทปูน อุดหลุมด้วยปูนซีเมนต์ให้เสมอกับผิวถนน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสัญจรได้สะดวก


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร