เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


อำเภอไชยวาน เปิดจุดเช็คอิน ท่องเที่ยวโอทอป นวัติวิถี 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นชาวอีสานและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของแต่ละชุมชุนให้ได้รู้จักมากขึ้น โดยมีนายชเสกสรร


อำเภอไชยวาน เปิดจุดเช็คอิน ท่องเที่ยวโอทอป นวัติวิถี 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นชาวอีสานและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของแต่ละชุมชุนให้ได้รู้จักมากขึ้น โดยมีนายชเสกสรร จุมพลหล้า ปลัดอาวุโส อำเภอไชยวาน เป็นประธานเปิดงาน

2021-07-22
2021-07-22
2021-07-07
2021-07-05
2021-06-25
2021-05-20
2021-05-20
2021-05-18
2021-05-14
2021-04-22