เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


ออกตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัวฯ ทต.ไชยวาน


  เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 26564  เวลา 19.00 น. นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน ออกตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเทศบาลตำบลไชยวาน ได้เปิดใช้ศูนย์กักตัวฯเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีนายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง เป็นหัวหน้าชุด คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งประจำศูนย์ฯตามประกาศเเละมอบที่นอน ,ข้าวกล่อง ,

น้ำดื่ม ให้กับผู้กักตัวฯ พร้อมผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก คุมไว้สังเกต และดำเนินการให้สอดคล้องตามประกาศจังหวัดอุดรธานี(Local Quarantine) อำเภอไชยวาน ของผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

  เทศบาลตำบลไชยวาน กำหนดจัดตั้งศูนย์กักตัวฯในพื้นที่ไว้ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กักตัวฯ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8,9,12 และหมู่ที่ 17 เพื่อที่จะสามารถรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

2021-07-22
2021-07-22
2021-07-07
2021-07-05
2021-06-25
2021-05-20
2021-05-20
2021-05-18
2021-05-14
2021-04-22