เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลไชยวาน รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว


เมื่อวันที่ 5 - 9 กรกฏาคม  2564 เทศบาลตำบลไชยวาน นำโดย นายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน ได้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว ณ หมู่ที่ 1,2,3,7,8,9,11,12,13 และหมู่ที่ 17 ภายในเขตเทศบาล ของ “โครงการ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  ประจำปี พ.ศ. 2564 และเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษา ซึ่งประชาชนในชุมชนจะได้รับความรู้ และเห็นความสำคัญถึงปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนได้เห็นถึงอันตรายของโรคนี้ สามารถลดความเสี่ยงจากโรค

2021-07-22
2021-07-22
2021-07-07
2021-07-05
2021-06-25
2021-05-20
2021-05-20
2021-05-18
2021-05-14
2021-04-22