เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


ทต .ชว จัดการประชุม อปพร.เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ประจำเทศบาลตำบลไชยวาน ร่วมกับ อปพร.ประจำชุมชน เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมขุนวัง สำนักงานเทศบาลตำบลไชยวาน
2021-01-14
2021-01-04
2021-01-04
2020-12-21
2020-12-16
2020-12-04
2020-12-02
2020-11-26
2020-11-14
2020-10-13