เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลไชยวาน 2563


เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลไชยวานจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลไชยวาน 2563 และได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้ง 10หมู่บ้าน ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมหมู่บ้านละ 5 คน รวมทั้งหมด 50 คน โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ฝึกสอนตลอดระยะเวลา 3 วัน หลังจากจบหลักสูตรการอบรมมีการมอบเกียรติให้ผู้ที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ จำนวน 50 คน 

2020-10-13
2020-09-23
2020-08-18
2020-08-12
2020-07-28
2020-07-15
2020-07-05
2020-06-26
2020-06-25
2020-06-22