เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


ทำบุญตักบาตร วัดอุดมมงคล


เทศบาลตำบลไชยวาน นำโดยนายศิรสิทธิ์  สมศรีทอง นากเทศมนตรีตำบลไชยวาน พร้อมคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร และทำวัตรเย็น เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ที่วัดอุดมมงคล หมู่ที่ 3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมรักษาศีลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา งดเว้นอบายมุขทั้งปวง  การปฏิบัติตนเป็นคนดี และในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ให้เข้าวัดฟังธรรม เพื่อกล่อมเกลาจิตใจสร้างบุญ สร้างกุศลให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

2020-08-18
2020-08-12
2020-07-28
2020-07-15
2020-07-05
2020-06-26
2020-06-25
2020-06-22
2020-06-03
2020-05-15