เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


ทต.ไชยวาน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทำวัตรเย็น เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา


เทศบาลตำบลไชยวาน นำโดยนายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตอนเช้าและสวดมนต์ทำวัดเย็น ทุกวันพระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563  เพื่อทำนุบำรุงศาสนา การรักษาศีล การลด ละ เลิก อบายมุขและการตั้งใจทำความดีและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

2020-07-28
2020-07-15
2020-07-05
2020-06-26
2020-06-25
2020-06-22
2020-06-03
2020-05-15
2020-04-23
2020-04-15