เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


กองการศึกษา ทต.ไชยวาน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลไชยวาน ร่วมกับโรงพยาบาลไชยวาน โดยนางสาวปานเลขา หมู่สูงเนิน พยาบาลวิชาชีพและนางสาวชลธิชา สิมมารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ออกให้คำแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลไชยวาน พร้อมทั้งนางสาวสุจิตรา แสนสม นักวิชาการศึกษา ร่วมรับฟังแนวทางในครั้งนี้ เพื่อปรับใช้แผน(New Normal)ตามแนวทางที่สาธารณสุขกำหนด
2020-07-28
2020-07-15
2020-07-05
2020-06-26
2020-06-25
2020-06-22
2020-06-03
2020-05-15
2020-04-23
2020-04-15