เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
 


ล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด -19 ตลาดสดไชยวาน


ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. เป็นประธานในงานได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลไชยวาน โดยมีนายศิรสิทธิ์ สมศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลไชยวาน ,หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอไชยวาน , เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไชยวาน , อสม. , ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา ได้ร่วมทำ “ กิจกรรมท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมใจขจัดภัยโควิด ” ล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ตลาดสดไชยวาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) , ตรวจสอบร้านค้า (หมู่ 1 ต.ไชยวาน ) , ถวายหน้ากากอนามัยสำหรับพระภิกษุ , มอบหน้ากากอนามัยแก่ผู้ที่สัญจรไปมา , เยี่ยมชมการผลิตหน้ากากอนามัย (หมู่ 9 ต.ไชยวาน) และตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง (หน้า รพ.ไชยวาน )
2020-06-26
2020-06-25
2020-06-22
2020-06-03
2020-05-15
2020-04-23
2020-04-15
2020-03-30
2020-03-26
2020-03-16