เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี :www.chaiwan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]0
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]1
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายจากสี่แยกซุ้มประตูวัดโนสังกาไปห้วยเอเฮ หมู่ที่17) [ 21 มิ.ย. 2562 ]4
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากบ้านนางสมพร ชานันโท ถึงบ้านนายวันชัย โพธิราชา หมู่ที่11) [ 13 มิ.ย. 2562 ]3
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 16 ต.ค. 2561 ]114
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปวัดโนนสังกา หมู่ที่17) [ 2 ต.ค. 2561 ]2