เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
  เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี